Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
14 °C 100 % Ведро
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 5. март 2015.

Потписани Протоколи о сарадњи

Потписани Протоколи о сарадњи

Данас је у Малој Сали СО Беочин одржано потписивање Протокола о сарадњи између општине Беочин и јавних установа на територији општине које делују у некој од области социјалне политике: Центар за социјални рад града Новог Сада – одељење Беочин, ПУ „Љуба Станковић“ Беочин, ОШ „Јован Грчић Миленко“ Беочин, ДЗ „Душан Савић Дода“ Беочин и Национална служба за запошљавање. Протоколе је испред општине Беочин потписао председник општине Милан Шодић.

Потписани Протоколи о сарадњиПотписани Протоколи о сарадњи

Основни разлог за потписивање Протокола је Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи коју је Влада Републике Србије усвојила крајем претходне године. У складу са одредбама Уредбе, мере социјалне укључености су активности које омогућавају превазилажење неповољне социјалне ситуације корисника новчане социјалне помоћи који је способан за рад, у смислу прописа о раду, прописа о запошљавању, прописа о пензијском и инвалидском осигурању, прописа који уређују образовање, прописа који уређују здравствену заштиту и прописа о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и којима се обезбеђује његова социјална укљученост.

Потписани Протоколи о сарадњиПотписани Протоколи о сарадњи

Видови активације су:

  1. образовање укључивањем корисника у одређени образовни ниво (формално образовање),
  2. стицање знања и вештина путем организовања обука, курсева и сл. (неформално образовање),
  3. запошљавање,
  4. лечење,
  5. друштвенокористан рад, односно рад у локалној заједници.

Како би се активација и реализовала, неопходно је да Центар за социјални рад као установа социјалне заштите која одлучује о праву на новчану социјалну помоћ и који води службену евиденцију корисника закључи протокол о сарадњи са носиоцима појединих активности ради спровођења мера социјалне укључености (образовна установа, организација надлежна за послове запошљавања, здравствена установа, јединица локалне самоуправе и други органи или организације у тим областима).

Потписани Протоколи о сарадњиПотписани Протоколи о сарадњи

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-