Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
14 °C 100 % Ведро
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Беочин, 12. јун 2019.

Одржана 106. седница Општинског већа општине Беочин

Одржана 106. седница Општинског већа општине Беочин

У среду, 12. јуна у Млајој сали Скупштине општине Беочин, одржана је 106 седница Општинског Већа општине Беочин којом је председавао председник Већа и општине Беочин, Митар Милинковић. На дневном реду ове седнице нашло се 20 тачака и то: Предлог Одлуке о давању сагласности на Коначни нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са лед технологијом на територији општине Беочин, Предлог Одлуке о окончању поступка ликвидације над Јавним предузећем „Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин – у ликвидацији. Предлог Одлуке о расподели ликвидационог остатка ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин – у ликвидацији, Предлог Решења о прихватању Годишњег извештаја о пословању Јавног предузећа „ Топлана“ Беочин за 2018. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Беочин“ Беочин за 2019. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину ЈКП „Беочин“ Беочин, Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Правобранилаштва општине Беочин за 2018. годину, Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе“Љуба Станковић“ Беочин испред локалне самоуправе, Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Мандатно-имунитетске комисије, Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за кадровска и административна питања и радне односе, Предлог Одлуке о утврђивању пројеката цркава и верских заједница за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2019. годину, Предлог Решења о именовању Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2019. годину који се финансирају из буџета општине Беочин, Разматрање Нацрта Јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње пословних, стамбених, пословно-стамбених и стамбено-пословних објеката путем јавног надметања, Предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Беочин као и упознавање са Информацијом о припремљености система одбране од града за сезону 2019. године на територији радарског центра „Фрушка Гора“ и Захтевом за доставу података о штети на пољопривредним културама проузрокованим дејством града током 2019. године на територији радарског центра „Фрушка Гора“.

Одржана 106. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 106. седница Општинског већа општине Беочин

На седници су разматрани и усвојени и следећи документи: Сагласност Општинског већа на поступак успостављања службености пролаза на парцели која није у јавној својини општине Беочин у корист општине и Решење о формирању Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе ради прибављања непокретности у јавну својину општине Беочин.

Као и увек седница Већа завршена је редовном тачком дневног реда која се односила на пристигла питања, предлоге и захтеве.

Одржана 106. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 106. седница Општинског већа општине Беочин

Одржана 106. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 106. седница Општинског већа општине Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-