Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 16. maj 2019. godine

Održana 23. sednica Skupštine opštine

Održana 23. sednica Skupštine opštine

Danas je u Velikoj sali za sastanke održana 23. sednica Skupštine opštine Beočin. Na dnevnom redu našlo se 16 tačaka po kojima su raspravljani, donošeni i usvajani, sledeći predlozi odluka i rešenja: Predlog Odluke o komunalnim delatnostima, Predlog Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara, Predlog Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Beočin, Predlog Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin, Predlog Odluke o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin, Predlog Zaključka o prihvatanju inicijative doo Lafarž BFC Beočin za izradu Plana detaljne regulacije za površinski kop „Filijala“ u Beočinu, Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja Štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2018. godine, Predlog Rešenja o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2019. godinu, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek iz reda zaposlenih, Predlog Rešenja o razrešenju direktora JKP „Beočin“ Beočin, Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Beočin“ Beočin, Utvrđivanje prestanka mandata odbornika Srđana Stepanova zbog preuzimanja funkcije.

Kao i uvek i ovoga puta kraj sednice bio je predviđen za odbornička pitanja.

Održana 23. sednica Skupštine opštineOdržana 23. sednica Skupštine opštine

Održana 23. sednica Skupštine opštineOdržana 23. sednica Skupštine opštine

Održana 23. sednica Skupštine opštineOdržana 23. sednica Skupštine opštine

Održana 23. sednica Skupštine opštineOdržana 23. sednica Skupštine opštine

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-