Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 23. novembar 2018.

Opštinsko veće 85. sednica

Opštinsko veće 85. sednica

U petak, 23.11.2018.god. održana 85. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik opštinskog veća i opštine Beočin Mitar Milinković. Pored čalnova Veća sednici su prisustvovali i izvestioci po tačkama dnevnog reda, predstavnici odelenja stručnih službi Opštinske uprave Beočin.

Opštinsko veće 85. sednicaOpštinsko veće 85. sednica

Ovoga puta na dnevnom redu našlo se 15 tačaka kojima su obuhvaćeni: Predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenom mestu Banoštor; Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu finansijskog plana Sportskog saveza opštine Beočin za 2018. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2018. godinu i  Predlog Zaključka o stavljanju van snage Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2018. godinu utvrđenog Zaključkom OV br. 01-06-185/2/2018 od 08.11.2018. godine; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin za 2018. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin“ i Predlog Zaključka o stavljanju van snage Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin za 2018. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin“ utvrđenog Zaključkom OV br. 01-06-185/2/2018 od 08.11.2018. godine i Predlog Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja.

Opštinsko veće 85. sednicaOpštinsko veće 85. sednica

Pored toga  na razmatranju i donošenju našli su se i Izveštaj JP „Toplana“ Beočin o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja pa period 01.01.- 30.09.2018. godine i  Izveštaja JKP „Beočin“ Beočin o stepenu realizacije programa poslovanja za period 01.01.- 30.09.2018. godine; Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta „Uspostava HOT SPOT lokacija u opštini Beočin – druga faza“; Predlog Odluke o realizaciji projekta „Video nadzor u Osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ u ulici Miloša Crnjanskog bb u Beočinu, na kat. parc. 1666/5 K.O. Beočin – prva faza i kao i uvek pristigla pitanja, predlozi i zahtevi.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-