Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 16. novembar 2018.

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

U Velikoj sali skupštine opštine Beočin danas je održan prvi krug javne licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Javno nadmetanje je obavljeno za svo državno poljoprivredno zemljište na teritoriji cele opštine Beočin u svih osam katastarskih opština.

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniOdržan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imala su pravna i fizička lica sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom na teritoriji naše opštine i koja su u aktivnom statusu poslednje tri godine. Na javnom nadmetanju licitirano je ukupno 364 ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Od raspoloživog zemljišta izdato je u zakup oko 30 ha, od toga je oko na period od pet godina oko 3,5ha a ostalih oko 26,5ha je izdato na period od godinu dana. Najveće interesovanje poljoprivredni proizvođači su pokazali za zemljište u K.O. Grabovo, a pored Grabova izlicitirano je i poljoprivredno zemljište u K.O. Susek.

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniOdržan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-