Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 8 novembar 2018.

Održana 83. sednica Opštinskog veća opštine Beočin

Održana 83. sednica Opštinskog veća opštine Beočin

Održana 83. sednica Opštinskog veća opštine BeočinU četvrtak 08.11.2018. godine sa početkom u 08,00 časova u zgradi Skupštine opštine Beočin, Mala sala, održana je 83. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Veća i opštine Beočin, Mitar Milinković. U prisustvu svih članova veće i izvestioca po tačkama dnevnog reda, 36 tačaka, usvojeni su predlozi rešenja koji su se odnosili na davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin za 2018. godinu i davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin za 2018. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin“, davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2018. godinu kao i davanje saglasnosti na finansijske planove svih 10 mesnih zajednica i ostalih direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine.

Održana 83. sednica Opštinskog veća opštine BeočinOdržana 83. sednica Opštinskog veća opštine Beočin

Isto tako na sednici Veća razmatran je i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta za izbeglice i upravljanje migracijama, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Beočin; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Beočin, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana radne grupe za izradu plana javnog zdravlja opštine Beočin (sa akcionim planom) za period 2018.-2025. godina, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju projektnog tima opštine Beočin za sprovođenje aktivnosti u realizaciji GIZ projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“, Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan i Program zimske službe za 2018/2019 godinu, Predlog Rešenja o imenovanju Opštinskog štaba za praćenje rada zimske službe za 2018/2019 godinu,Predlog Odluke o izmenama Odluke o odobravanju godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta za 2018. godinu.

Sednica je završena redovnom tačkom kojom su razmatrana pristigla pitanja, predlozi i zahtevi građana.

Održana 83. sednica Opštinskog veća opštine BeočinOdržana 83. sednica Opštinskog veća opštine Beočin

Održana 83. sednica Opštinskog veća opštine BeočinOdržana 83. sednica Opštinskog veća opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-