Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 3. oktobar 2018.

Opštinsko veće 80. sednica

Opštinsko veće 80. sednica

U sredu sa početkom u 11,00 časova održana je 80. sednica po redu Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Veća i Opštine Beočin, Mitar Milinković, u prisustvu članova OV i izvestilaca po predviđenim tačkama dnevnog reda.

Opštinsko veće 80. sednicaOpštinsko veće 80. sednica

Pošto nije bilo predloga za izmene i dopune usvojen je predloženi dnevni red sednice kojim su obuhvaćene 21. tačka i  razmatrani: Predlog Odluke o pristupanju promeni Statuta opštine Beočin, Predlog Odluke o Rebalansu budžeta opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika  na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine, Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama - terminološka usklađivanja, takse ostaju nepromenjene, Predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenom mestu Susek, Predlog Rešenja o razrešenju direktora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin, Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Toplana“ Beočin, Predlog predsednika opštine za izbor člana Opštinskog veća, Predlog Rešenja o razrešenju i postavljenju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije, Predlog Rešenja o prihatanju Izveštaja Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin  o radu u školskoj 2017/2018 godini (vaspitno-obrazovni rad, preventivna zdravstvena zaštita, socijalni rad, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Ljuba Stanković“ Beočin za školsku 2018/2019 godinu, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin iz reda roditelja i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Predsednika Saveta za rodnu ravnopravnost.

Opštinsko veće 80. sednicaOpštinsko veće 80. sednica

Osim ovih tačaka  razmatrano je i nekoliko zahteva koji su se odnosili na postavljanje usporivača saobraćaja na raskrsnici u Rakovcu, regresiranje putnih troškova učenika, uređenje ulice, otkup dela parcele i druga obraćanja građana.

Opštinsko veće 80. sednicaOpštinsko veće 80. sednica

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-