Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 13. septembar 2019.

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

U Velikoj sali skupštine opštine Beočin danas je održan prvi krug javne licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Javno nadmetanje je obavljeno za svo državno poljoprivredno zemljište na teritoriji cele opštine Beočin u svih osam katastarskih opština.

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniOdržan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imala su pravna i fizička lica sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom na teritoriji naše opštine i koja su u aktivnom statusu poslednje tri godine. Na javnom nadmetanju 39 licitirano je ukupno 390,1437ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Od raspoloživog zemljišta izdato je u zakup oko 47,3151ha , od toga je oko 18ha izdato na period od dvadeset godina i te površine su opredeljene za podizanje vinograda i voćnjaka. Najveće interesovanje poljoprivredni proizvođači su pokazali za zemljište u K.O. Grabovo, a pored Grabova izlicitirano je i poljoprivredno zemljište u K.O. Susek.

Održan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniOdržan prvi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-