Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 13. децембар 2018.

Одржана 21. седница Скупштине општине Беочин

Одржана 21. седница Скупштине општине Беочин

У четвртак 13.12.2018. године у Великој сали за састанке одржана је 21. седница по реду Скупштине општине Беочин. У присуству председника општине Беочин, Митра Милинковића, представника јавних предузећа и установа, савета месних заједница, средстава јавног информисања и известиоца по тачкама дневног реда разматрано је 36  тачака и то: Предлог Одлуке о окончању поступка ликвидације над јавним предузећем „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин – у ликвидацији и  Предлог Одлуке о расподели ликвидационог остатка Јавног предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин – у ликвидацији, Предлог Решења о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Беочин за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2018. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Топлана“ Беочин за 2018. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о другим изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Топлана“ за 2018. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2018. годину ЈП „Топлана“ Беочин као и предлози решења о давању сагласности на финансијске планове свих 10 месних заједница на територији општине као и свих остали директних и индиректних корисника буџета.

Одржана 21. седница Скупштине општине БеочинОдржана 21. седница Скупштине општине Беочин

Свакако најзначајнија тачка и тема ове седнице била је Предлог Одлуке о буџету општине Беочин за 2019. годину чијом пројекцијом и опредељењем средстава се наговештавају радови и инвестиције у следећој години.

Одржана 21. седница Скупштине општине БеочинОдржана 21. седница Скупштине општине Беочин

На седници је усвојен и Предлог Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва општине Беочин за 2019. годину као  Предлог Решења о постављењу Правобраниоца општине Беочин, затим Предлог Решења о образовању и именовању чланова Општинског савета родитеља општине Беочин, Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Беочин.

Одржана 21. седница Скупштине општине БеочинОдржана 21. седница Скупштине општине Беочин

Седница је завршена редовном тачком одборничких питања, а генералан утисак са седнице Скупштине, с обзиром на чињеницу да су готово сви предлози решења донети једногласно или великом већином гласова одборника, је да је остварена сагласност и јединство у доношењу заједничких одлука и постигнут одговарајући континуитет у раду и у интересу свих грађана локалне заједнице и укупном напретку општине Беочин.

Одржана 21. седница Скупштине општине БеочинОдржана 21. седница Скупштине општине Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
257