О регистру:

Регистар непокретности у јавној својини општине Беочин (пилот верзија) израђен је у оквиру пројекта "Имовина локалне самоуправе-важна карика локалног економског развоја – фаза II" који спроводе Општина Беочин, заједно да Општином Шид и Центром за равномерни регионални развој ЦенТриР, у оквиру Програма Exchange 5. Овај програм финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Регистар општинске имовине садржи податке о комерцијалним и објектима јавне намене који су у јавној својини општине Беочин и састоји из три дела. Кликом на Евиденцију непокретности улази се у регистар у оквиру кога је могуће вршити претрагу основних података о непокретностима у јавној својини општине Беочин, према катастарским општинама и намени непокретности. Део који носи назив – Огласна табла садржи обавештења и релевантна документа (решења, забележбе, одлуке итд.) која се односе на располагање општинском имовином (давање у закуп, отуђење, прибављање итд.). Кликом на Правну регулативу могуће је приступити важећим националним и општинским прописима који регулишу област јавне имовине.

ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОГЛАСНА ТАБЛА
ПРАВНА РЕГУЛАТИВА