Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Članovi Opštinskog veća


Član Opštinskog veća - Mitar Milinković PREDSEDNIK OPŠTINE
MITAR MILINKOVIĆ
Finansije, komunikacija sa republičkim i pokrajinskim organima

rođen: 29.12.1971. u Beočinu
Diplomirani ekonomista
e-mail: mitar.milinkovic@beocin.rs
Član Opštinskog veća - Milanko Bjelobrk ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
MILANKO BJELOBRK
Koordinacija rada Opštinskog veća

rođen: 07.07.1956. u Prijedoru
Radnik
e-mail: milanko.bjelobrk@beocin.rs
Član Opštinskog veća - Nada Purić NADA PURIĆ
Sport, omladina, turizam i saradnja sa mesnim zajednicama

rođena: 03.11.1987.u Novom Sadu
Master inženjer menadžmenta
e-mail: nada.puric@beocin.rs
Član Opštinskog veća - Sonja Kicošević SONjA KICOŠEVIĆ
Nacionalne manjine i verske zajednice

rođena: 15.01.1988. u Novom Sadu
Pravnik
e-mail: sonja.kicosevic@beocin.rs
Član Opštinskog veća - Nikoleta Selena NIKOLETA SELENA
Socijalna pitanja, izbegla i raseljena lica, populaciona politika i rodna ravnopravnost

rođena: 20.11.1992. u Novom Sadu
Student
e-mail: nikoleta.selena@beocin.rs

Napomena:
Nikoleta Selena je trenutno na porodiljskom odsustvu počev od 18.02.2019. godine do 17.02.2020. godine.
Član Opštinskog veća - Maja Gudurić MAJA GUDURIĆ
Privreda, poljoprivreda i ruralni razvoj i komunalne delatnosti i infrastruktura

rođena: 26.02.1976 u Novom Sadu
Diplomirani inženjer poljoprivrede
e-mail: maja.guduric@beocin.rs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-