Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
15 °C  82 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 10. ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09) ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ П Р О Ј Е К Т А ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У БЕОЧИНУ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1631/77, 1631/78 И 1631/80 К.О. БЕОЧИН, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА „ДАРЗАЛ КОМЕРЦ“ д.о.о. БЕОЧИН, Нова 4 број 13, Беочин.

УВИД У ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ЗАХТЕВА НОСИОЦА ПРОЈЕКТА МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ У ПРОСТОРИЈАМА СО БЕОЧИН, ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РАДНИМ ДАНИМА У ВРЕМЕНУ ОД 9,00 ДО 14,00 ЧАСОВА, 10 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЕШТЕЊА.

У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ МОЖЕ ДОСТАВИТИ МИШЉЕЊЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ О ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СВЕТОСАВСКА 25, БЕОЧИН. НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЋЕ У РОКУ 10 ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, О ЧЕМУ ЋЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕСТИТИ ЈАВНОСТ.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-