Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Sre 3.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

 JAVNA RASPRAVA: RADNA GRUPA ZA IZRADU  LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU BEOČIN

 

RADNA GRUPA ZA IZRADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU BEOČIN 2017-2020. GODINE

OTVARA

JAVNU RASPRAVU O NACRTU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU BEOČIN

Pregovaračko  poglavlje 23 je jedno od 35 poglavlja o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom u procesu pristupanja Uniji, koji obuhvata pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije.

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23 usvojen je na sednici Vlade 27. aprila 2016. godine koji utvrđuje obavezu lokalnih samouprava da izrade i usvoje svoj Lokalni antikorupcijski plan (LAP).

Pomenutim Antikorupcijskim planom predviđa se jačanje preventivnih  antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije.

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model LAP-a, i  isti je dostavila svim lokalnim samoupravama Republike Srbije, zajedno sa uputstvima i preporukama  radi izrade  i usvajanja LAP-a. Da bi se LAP usvojio od strane Skupštine opštine Beočin, imenovana je posebna radna grupa koja je sačinila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Beočin i isti je uputila na Javnu raspravu.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području opštine Beočin, pravna lica sa teritorije opštine Beočin, predstavnici civilnog društva i nevladine organizacije, sredstva javnog  obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi  u periodu od 01.03.2018. godine zaključno do 10.03.2018. godine i daju primedbe i predloge na navedeni Nacrt plana putem elektronske  pošte na adresu  sobeocin@eunet.rs  ili pisanim putem na adresu Opština Beočin, Svetosavska br. 25, 21300 Beočin, sa naznakom: „Primedbe na Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Beočin“.

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Beočin objavljen je na  zvaničnoj internet prezentaciji  opštine Beočin www.beocin.rs   i oglasnoj tabli  opštine Beočin.

 

Preuzmite nacrt:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-