Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
Vreme u Beočinu
Pon 15.8 ° C.
-
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, avgust 2012.

OBAVEZE FIZIČKIH LICA - POREZ NA IMOVINU

POREZ NA IMOVINU

PORESKI OBVEZNIK:

Vlasnik prava svojine na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji opštine Beočin.

FORMALNE OBAVEZE OBVEZNIKA:

Obveznik je dužan da na obrascu PPI-2 podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana sticanja nepokretnosti.

KOME SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA:

Lokalnoj poreskoj administraciji opštine Beočin - zgrada Opštinske uprave, Svetosavska 25.

MATERIJALNE OBAVEZE KORISNIKA:

Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja: prva rata do 15. februara; druga rata do 15. maja; treća rata do 15. avgusta i četvrta rata do 15. novembra.

ČIJI JE PRIHOD?

Porez na imovinu je izvorni prihod lokalne samouprave i ostaje u Beočinu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (obrazac PPI-2);           

- dokaz o sticanju nepokretnosti (kupoprodaja, otkup, presuda suda i drugo);                       

- lična karta vlasnika nepokretnosti

NAPOMENA:

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Lokalna poreska administracija Beočin formirana je 2009. godine u okviru Službe za lokalno ekonomski razvoj Opštinske uprave Beočin u cilju obavljanja poslova utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih prihoda.

KONTAKT PODACI:      

- LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA BEOČIN,

  SVETOSAVSKA 25,

  21300 BEOČIN

  (kancelarija broj 6)

- TELEFON: +38121870260;

- E-MEJL: lpabeocin@gmail.com;

-
-
-
-
-
-
-
-
KUD Brile
-
-
-
-