Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Adresa opštine Beočin: 21 300 BEOČIN, Svetosavska br. 25.
Adresa zvanične internet prezentacije: www.beocin.rs
E-mail sobeocin@eunet.rs
Radno vreme Opštinske uprave Beočin je od 7,00 do 15,00 časova
Matični broj : 08439940
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101619734
Broj poslovnog računa je: 840-103640-93 Uprava za trezor

1. PREDSEDNIK OPŠTINE BEOČIN:
Mitar Milinković
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: mitar.milinkovic@beocin.rs

2. ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE BEOČIN:
Milanko Bjelobrk
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: milanko.bjelobrk@beocin.rs

3. PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Zoran Stokuća
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: zoran.stokuca@beocin.rs

4. SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Tatjana Simić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: tatjana.simic@beocin.rs

5. NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE BEOČIN:
Gordana Ćirović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: gordana.cirovic@beocin.rs

6. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA IMOVINSKE, OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE:
Gordana Ćirović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: gordana.cirovic@beocin.rs

7. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA PRIVREDU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:
Đorđe Dardić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: djordje.dardic@gmail.com

8. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:
Ljubica Cesarec
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: ljubica.cesarec@beocin.rs

9. RUKOVODILAC ODELjENjA ZA BUDžET I FINANSIJE:
Dragan Gligorić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: dragan.gligoric@beocin.rs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-