Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
Vreme u Beočinu
Pon 21.9 ° C.
-
-
-
-
Informator o radu Opštinske uprave
-
-
-
Spisak izdatih lokacijskih dozvola
Spisak izdatih rešenja u postupku legalizacije
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Planski dokumenti
Javne nabavke
<< Nazad
Adresa opštine Beočin: 21 300 BEOČIN, Svetosavska br. 25.
Adresa zvanične internet prezentacije: www.beocin.rs
E-mail sobeocin@eunet.rs
Radno vreme Opštinske uprave Beočin je od 7,00 do 15,00 časova
Matični broj : 08439940
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101619734
Broj poslovnog računa je: 840-103640-93 Uprava za trezor

1. PREDSEDNIK OPŠTINE BEOČIN:
Milan Šodić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: milan.sodic@beocin.rs

2. ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE BEOČIN:
Milan Čačić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: milan.cacic@beocin.rs

3. PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Stevan Đurđević
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268

4. SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Tatjana Simić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: tatjana.simic@beocin.rs

5. NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE BEOČIN:
Katarina Ostojić-Ilić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: sobeocin@eunet.rs

6. ŠEF SLUŽBE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE
POSLOVE:
Sekula Petrović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: sekula.beocin@gmail.com

7. ŠEF SLUŽBE ZA LOKALNI
EKONOMSKI RAZVOJ:
Desanka Jovičić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: desanka.jovicic@beocin.rs

8. ŠEF SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
I URBANIZAM:
Rosa Stiković
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: rosa.stikovic@beocin.rs

9. ŠEF SLUŽBE ZA FINANSIJE:
Marina Prekogačić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: marina.prekogacic@beocin.rs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KUD Brile
-
-
-
-
-