Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Aktuelni konkursi
Informator o radu Opštinske uprave
Koeficijenti za obračun plata
Vremenska prognoza
Pet 16.5°C
Sub 12 ° C.
Ned 12 ° C.
-
-
Spisak izdatih lokacijskih dozvola
Spisak izdatih rešenja u postupku legaliѕacije
Vodič za dobijanje građevinske dozvole
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Lokalna poreska administracija
Pitajte predsednika skupštine
Planski dokumenti
Javne nabavke
<< Nazad
Adresa opštine Beočin: 21 300 BEOČIN, Svetosavska br. 25.
Adresa zvanične internet prezentacije: www.beocin.rs
E-mail sobeocin@eunet.rs
Radno vreme Opštinske uprave Beočin je od 7,00 do 15,00 časova
Matični broj : 08439940
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101619734
Broj poslovnog računa je: 840-103640-93 Uprava za trezor

1. PREDSEDNIK OPŠTINE BEOČIN:
mr Bogdan Cvejić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: bogdan.cvejic@beocin.rs

2. ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE BEOČIN:
Dragana Škamla
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: dragana.skamla@beocin.rs

3. PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Vidana Nedić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: vidana.nedic@beocin.rs

4. ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE:
Goran Kovačević
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268

5. POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE:
Nikola Vukšić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: nikola.vuksic@beocin.rs
6. POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE:
Snežana Daničić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: snezana.danicic@beocin.rs

7. SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE BEOČIN:
Tatjana Simić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: tatjana.simic@beocin.rs

8. NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE BEOČIN:
Katarina Ostojić-Ilić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: sobeocin@eunet.rs

9. ŠEF SLUŽBE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE
POSLOVE:
Sekula Petrović
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: sekula.beocin@gmail.com

10. ŠEF SLUŽBE ZA LOKALNI
EKONOMSKI RAZVOJ:
Desanka Jovičić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: desanka.jovicic@beocin.rs

11. ŠEF SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
I URBANIZAM:
Rosa Stiković
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: rosa.stikovic@beocin.rs

12. ŠEF SLUŽBE ZA FINANSIJE:
Marina Prekogačić
TELEFON, 021 870 260
FAKS, 021 870 268
Email: marina.prekogacic@beocin.rs
Sistem 48 sati:
-
Godišnji program:
-
Poziv:
-
Obaveštenje:
-
Obaveštenje:
-
Strategija:
-
Konkurs:
-
Akcioni plan:
-
Strategija razvoja:
-
Rang lista:
-
Rešenje:
-
Obaveštenje:
-
Konkurs:
-
Konkurs:
-
Konkurs:
-
Profil zajednice:
-
Obaveštenje:
-
Regionalni plan:
-
Turizam:
-
Obaveštenje:
-
Obaveštenje:
-
Lokalni plan:
-