Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Pon 20.2 ° C.
Aktuelni konkursi
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
 

Javne nabavke - aktuelne

Javne nabavke - arhiva

 1. JNMV br. 05/2017 građevisnki materijal za popravku ili adaptaciju 20 seoskih kuća-kontribucija
 2. JNMV br. 11/2017 suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Beočin
 3. JNMV br. 10/2017 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe opštine Beočin
 4. JNMV br. 09/2017 usluge poljočuvarske službe
 5. JNMV br. 08/2017 izgradnja betonskih kolovoza
 6. JNMV br. 07/2017 Tekuće održavanje putnih objekata (bankine, rigoli, propusti)
 7. JNMV br. 04/2017 održavanje softvera i hardvera
 8. JNMV br. 03/2017 nabavka kancelarijskog materijala
 9. JNPP br. 02/2017 Usluge i radovi na saniranju gradske deponije smeća "Tancoš" u Beočinu
 10. JNMV br. 02/2017 održavanje javne rasvete
 11. JNPP br. 01/2017 popravka mosta na Kozarskom potoku ulica Dunavska
 12. JN br. 01/2017 PO nabavka goriva za službene automobile
 13. JNMV br. 16/2016 nabavka goriva za službene automobile
 14. JN br. 15/2016 nasipanje nove industrijske zone u Beočinu - pripremni radovi (faza I)
 15. JNMV br. 13/2016 radovi na domu kulture u Čereviću
 16. JNMV br. 12/2016 projekat nove industrijske zone u Beočinu
 17. JN br. 14/2016 izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije škola i projekat sportske hale
 18. JNMV br. 11/2016 nabavka softvera za pisarnicu
 19. JNMV br. 09/2016 održavanje softvera za LPA
 20. JNMV br. 10/2016 nabavka softvera za finansije
 21. JNMV br. 08/2016 suzbijanja komaraca
 22. JNMV br. 07/2016 usluge poljočuvarske službe
 23. JNMV br. 06/2016 nabavka električne energije
 24. JNMV br. 04-2/2016 dohodovne aktivnosti za izbegla lica ponovljeni postupak
 25. JNMV br. 01/2016 nabavka goriva za službene automobile
 26. JNMV br. 02/2016 održavanje softvera i hardvera
 27. JNMV br. 03/2016 nabavka kancelarijskog materijala
 28. JNMV br. 04/2016 dohodovne aktivnosti za izbegla lica
 29. JNMV br. 05/2016 održavanje javne rasvete
 30. JNMV br. 16/2015 građevinski materijal za izbeglice
 31. JNMV br. 15/2015 istraživanje terena, pripreme za sanaciju klizišta u Rakovcu
 32. JNMV br. 14/2015 oprema za rad za poljočuvare
 33. JNMV br. 13/2015 video nadzor
 34. JNMV br. 9-2/2015 mašine i alati
 35. JNMV br. 4/2015 sanacija staze u Svetosavskoj ulici
 36. JNMV br. 9/2015 mašine i alati
 37. JNMV br. 10/2015 nabavka građevinskog materijala
 38. JNPP br. 11/2015 nabavka softvera za pisarnicu
 39. JNMV br. 7/2015 održavanje softvera i hardvera
 40. JNMV br. 2/2015 usluga održavanja javne rasvete
 41. JNMV br. 5/2015 nabavka električne energije
 42. JNMV br. 6/2015 suzbijanje komaraca
 43. JNMV br. 8/2015 poljočuvarska služba
 44. JNMV br. 1PR/2015 nabavka goriva
 45. JNMV br. 2PR/2015 nabavka reprezentacije
 46. JNMV br. 3/2015 nabavka softvera za LPA
 47. JNMV br. 1/2015 nabavka kancelarijskog materijala
 48. JN br. 21/2014 izgradnja kanalizacije - MZ Lug
 49. JN br. 23/2014 Rekonstrukcija dela javnog osvetljenja
 50. JN br. 22/2014 nabavka automobila za poljočuvare
 51. JN br. 19/2014 uređenje objekata kulture Roma
 52. JN br. 20-2/2014 - nabavka pića - ponovljen postupak
 53. JN br. 20/2014 - nabavka pića
 54. JN br. 06/2014 - nabavka hidromašinske opreme
 55. JN br. 09/2014 - nabavka reprezentacije
 56. JN br. 11/2014 - usluge održavanja javne rasvete
 57. JN br. 14/2014 - usluga organizovanja smeštaja - Zlatibor
 58. JN br. 15/2014 - popis imovine - „Exchange 4“
 59. JN br. 01/2014 - izgradnja kanalizacione mreže MZ Banoštor
 60. JN br. 07/2014 - nabavka građevinskog materijala
 61. JN br. 13/2014 - usluge poljočuvarske službe
 62. JN br. 18/2014 - nabavka softvera za pisarnicu
 63. JN br. 03/2014 - nabavka goriva
 64. JN br. 04/2014 - nabavka kancelarijskog materijala
 65. JN br. 05/2014 - nabavka računarske opreme
 66. JN br. 12/2014 - uređenje novog trga - Centar 1
 67. JN br. 18/2013 - mašine i alati
 68. JN br. 10/2014 - suzbijanja komaraca
 69. JN br. 08/2014 - usluga održavanja softvera - IT usluge
 70. JN br. 02/2014 - nabavka električne energije
 71. JN br. 16/2014 - usluga izrade softvera
 72. JN br. 21/2013 - hotspot i video nadzor
 73. JN br. 20/2013 - rekostrunkcija javne rasvete
 74. JN br. 19/2013 - građevinski materijal
 75. JN br. 17/2013 - građevinski materijal
-
-
-
-
-
-