Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Sre 3.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 8. novenbar 2016.

Održan sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni rad

Održan sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni rad

Dana, 08.11.2016. godine u zgradi SO Beočin održan je sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni rad Grada Novog Sada – Odeljenje Beočin. Prepoznati problemi od strane predsednika opštine Mitra Milinkovića i stalno nastojanje za njihovo rešavanje u toj oblasti bili su osnova sastanka kao i predlog Protokola o saradnji koji je povezan sa sprovođenjem Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane pomoći i njihovo radno angažovanje i dogovor o potpisivanju Ugovora o obezbeđivanju sredstava za neposredno pružanje usluga socijalnog rada za građane iz nadležnosti opštine Beočin. Sastanku su prisustvovali vd direktor Centra Dobrila Čačija sa saradnicima iz Novog Sada, rukovodilac Odeljenja u Beočinu Angelina Vukelić sa saradnicima, a ispred Opštine Zamenik predsednika opštine Milanko Bjelobrk, načelnica Opštinske uprave Katarina Ostojić – Ilić, šef Službe za finansije Marina Prekogačić, član opštinskog Veća Nikoleta Selena i samostalni stručni saradnik za društvene delatnosti Gordana Ćirović.

Održan sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni radOdržan sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni rad

Ovim sastankom postignut je dogovor u vezi navedenog Protokola koji je naišao na odobravanje i čija se primena očekuje najverovatnije od 2017. godine. Takođe, obzirom da lokalna samouprava vrši finansiranje određenih troškova u skladu sa potpisanim Ugovorom, ubuduće za 2017. godinu Opština će finansirati pored sredstava u iznosu od jedne bruto zarade i još jedne polovine bruto zarade i to u visini zarade za jednog radnika sa punim radnim vremenom i jednog radnika sa polovinom radnog vremena sa visokom stručnom spremom i iznos od jedne bruto zarade sa punim radnim vremenom za radnika sa srednjom stručnom spremom.

Održan sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni radOdržan sastanak predstavnika Opštine i Centra za socijalni rad

Na sastanku je istaknuto da je trenutna saradnja na zavidnom nivou, da se odredbe Ugovora poštuju i da se stalno iznalaze mogućnosti kako bi lokalna zajednica omogućila dobar rad Centra za socijalan rad i pružala odgovarajuće usluge i pomoć stanovništvu, građanima naše opštine.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-