Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 11. фебруар 2019.

Општинско веће 94. седница

Општинско веће 94. седница

У понедељак, 11.02.2019. године одржана је 94. седница Општинског већа којом је у присуству свих чланова већа и представника јавних предузећа и установа чији су извештаји били на дневном реду, председавао председник Општинског већа и председник Општине Беочин Митар Милинковић.

Општинско веће 94. седницаОпштинско веће 94. седница

На дневном реду од 20 тачака налазили су се: Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину; Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2019. годину; Предлoг Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин“, Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Топлана“ Беочин за 2019. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину ЈП „Топлана“ Беочин; Предлог Решења о утврђивању престанка дужности чланова Комисије за доделу општинских награда и признања, Предлог Решења о именовању Комисије за доделу општинских награда и признања, Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије, Предлог Решења о престанку рада службеника на положају – начелника Општинске управе општине Беочин, Предлог Решења о постављењу вршиоца дужности службеника на положају-начелника Општинске управе општине Беочин, Предлог Решења о именовању Комисије за примопредају дужности између начелника Општинске управе и вршиоца дужности начелника општинске управе, Предлог Решења о утврђивању престанка мандата чланова Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа пса луталица, Предлог Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа паса луталица.

Седница општинског већа завршена је разматрањем појединачних захтева, питања и предлога грађана.

Општинско веће 94. седницаОпштинско веће 94. седница

Општинско веће 94. седницаОпштинско веће 94. седница

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-