Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 1. novembar 2018.

Prva faza realizacije projekta PDR naselja Kolonija

Prva faza realizacije projekta PDR naselja Kolonija

U okviru realizacije komponente III Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", koju sprovodi opština Beočin uz podršku Stalne konferencije gradova i opština krenulo se sa pripremnim aktivnostima na izradi Plana detaljne regulacije uređenja radničkog naselja "Kolonija" u Beočinu, koji će dati planski osnov za sprovođenje postupka ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata i definisati pravila gradnje u obuhvatu plana.

Prva faza realizacije projekta PDR naselja KolonijaPrva faza realizacije projekta PDR naselja Kolonija

U okviru pripremnih aktivnosti u četvrtak 1. novembra 2018. godine u radnoj poseti Opštini Beočin, bili su predstavnici Stalne konferencije gradova i opština. Pored radnog sastanka sa predstavnicima Opštine Beočin, u sklopu posete organizovan je i obilazak terena koji je obuhvaćen ovim planom.

Prva faza realizacije projekta PDR naselja KolonijaPrva faza realizacije projekta PDR naselja Kolonija

Nakon obilaska terena, u velikoj sali za sastanke SO Beočin, održana je tribina posvećena mapiranju potreba i problema romske i drugih zajednica, koji će biti obuhvaćeni izradom Plana detaljne regulacije uređenja radničkih kolonija u Beočinu. U sklopu realizacije projekta, biće održane još dve tribine sa građanima.

Prva faza realizacije projekta PDR naselja KolonijaPrva faza realizacije projekta PDR naselja Kolonija

Tribini su pored koordinatora projekta i predstavnika Opštine Beočin prisustvovali i predstavnici Zavoda za urbanizam Vojvodine koji su obrađivači plana i svi zainteresovani građani Beočina.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-