Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 11. oktobar 2018.

Održana 20. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 20. sednica Skupštine opštine Beočin

Održana 20. sednica Skupštine opštine BeočinSednica je održana u četvrtak 11.10.2018. godine sa početkom u 09,00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Beočin, a razmatrane su 21 tačka dnevnog reda i to: Predlog Odluke o pristupanju promeni Statuta opštine Beočin, Predlog Odluke o Rebalansu budžeta opštine Beočin za 2018. godinu, Predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mestima Rakovac, Beočin, Čerević, Sviloš, Grabovo i Lug; Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika  na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine i Odluke o dodeli Oktobarske nagrade opštine Beočin za 2018. godinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Beočinu - za poseban doprinos afirmaciji opštine i naseljenog mesta i Rimokatoličkoj crkvi Svete Barbare u Beočinu – iz oblasti kulture kao i Predlog Odluke o dodeli Plakete opštine Beočin za 2018. godinu Karin Komerc MD DOO Veternik.

Održana 20. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 20. sednica Skupštine opštine Beočin

Iz oblasti predškolskog obrazovanja usvojeno je Rešenja o prihvatanju Izveštaja Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin  o radu u školskoj 2017/2018 godini (vaspitno-obrazovni rad, preventivna zdravstvena zaštita, socijalni rad), Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Ljuba Stanković“ Beočin za školsku 2018/2019 godinu kao i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove iz reda roditelja.

Održana 20. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 20. sednica Skupštine opštine Beočin

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta za rodnu ravnopravnost zbog prestanka uslova za članstvo u Savetu kao i imenovanje vd. direktora Centra za kulturu, sport i turizam zbog isteka mandata direktora Centra.

Održana 20. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 20. sednica Skupštine opštine Beočin

Za novog člana opštinskog veća izabrana je Maja Gudurić nakon procedure tajnog glasanja. Sve odluke i rešenja na ovoj sednici donete su velikom većinom glasova odbornika, a u dobrom broju i jednoglasno.

Odborničkim  pitanjima i pozivom na Dan opštine Beočin 16. oktobar završena je 20. sednica SO Beočin.

Održana 20. sednica Skupštine opštine BeočinOdržana 20. sednica Skupštine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-